Instrukcja

(zobacz jak poruszać się w naszym portalu)

Załatw sprawę przez portal e-Obywatel


Załatw sprawę

Elektroniczne wypełnienie formularza w portalu e-Obywatel


Elektroniczne wypełnienie formularza

Powiadomienia/Subskrypcje w portalu e-Obywatel


Powiadomienia

Rejestracja na portalu e-Obywatel


Rejestracja na portalu

Zgłoszenie szkody/usterki na portalu e-obywatel


Wiadomości z Urzędu

Dokumenty otrzymane z Urzędu w portalu e-Obywatel


Dokumenty otrzymane z Urzędu

Płatności na portalu e-Obywatel


Płatności

Pobierz instrukcję obsługi


Płatności