Zgłoś urodzenie dziecka

Urząd Gminy w Stryszowie
34-146 Stryszów, Stryszów 149
telefon: +48 33 8797412, +48 33 8797744 fax:
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.).
Wymagane wnioski
 1. Kliknij link Zgłoś urodzenie dziecka.
 2. System przekieruje cię na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
 3. Wypełnij zgłoszenie. W kroku 3. wpisz imię lub imiona dziecka – przeczytaj wskazówki w sekcji Imię dla dziecka.
 4. Po wypełnieniu zgłoszenia system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl, gdzie sprawdzisz i podpiszesz zgłoszenie elektronicznie.
 5. Możesz podpisać zgłoszenie za pomocą:
  • profilu zaufanego,
  • dowodu z warstwą elektroniczną (e-dowodu),
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 6. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.
 7. Czekaj na odpowiedź urzędu
Wymagane załączniki

Do złożenia wniosku wymagana jest jedna z poniższych rzeczy:

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy,
 • podpis kwalifikowany,
 • e-dowód.
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Stryszów
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. Zgłoś urodzenie dziecka
 2. Więcej informacji
Opłaty

Usługa jest bezpłatna.

Termin załatwienia sprawy

Kierownik USC sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia – pod warunkiem, że otrzymał kartę urodzenia dziecka.

Pamiętaj, że:

 • wybrany przez ciebie sposób odebrania dokumentów z urzędu wpłynie na czas oczekiwania,
 • kierownik USC może potrzebować od ciebie wyjaśnień. Podaj w zgłoszeniu swój adres e-mail i numer telefonu – może to przyspieszyć załatwienie sprawy.

Sposób odebrania dokumentów wybierasz w zgłoszeniu. Masz 3 możliwości odbioru:

 • na skrzynkę ePUAP,
 • pocztą tradycyjną,
 • osobiście w urzędzie.
Tryb odwoławczy

Kierownik USC może odmówić przyjęcia wybranych przez ciebie imion dla dziecka. Może tak się stać, gdy uzna, że imiona nie spełniają wymagań, które są wymienione wyżej. W takiej sytuacji kierownik USC z urzędu wybierze imię dziecka. Dzięki temu zarejestruje urodzenie od razu.

Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną. Jeśli kierownik USC wyda ci taką decyzję – masz 14 dni, żeby się od niej odwołać do wojewody. Odwołanie zanieś do kierownika USC, który wydał decyzję.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Kto może zgłosić

Matka lub ojciec dziecka, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych.

Można zgłosić wyłącznie dziecko urodzone w Polsce.

Ojciec dziecka powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa, jeśli nie jest mężem matki dziecka. Tylko wtedy kierownik USC może przyjąć zgłoszenie urodzenia od ojca dziecka i wpisać jego dane do aktu urodzenia dziecka.

Takie oświadczenie ojciec dziecka może złożyć przed:

 • kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego,
 • konsulem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • sądem.

Aby oświadczenie było ważne, matka dziecka powinna je potwierdzić w ciągu 3 miesięcy, licząc od daty złożenia przez ojca oświadczenia.

 

Imię dla dziecka

Nie ma sformalizowanej listy imion, które możesz nadać dziecku, ale weź pod uwagę ograniczenia:

 • nie możesz nadać dziecku więcej niż 2 imion,
 • imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite,
 • imię nie może być zgłoszone w formie zdrobniałej.

Możesz wybrać imię lub imiona obce – na przykład Mercedes, Andrea – niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka. Może to być imię, które nie wskazuje jednoznacznie na płeć, ale powszechnie przypisuje się je do danej płci.

Aby przyjąć twoje zgłoszenie, urząd musi otrzymać kartę urodzenia dziecka. Do urzędu przekazuje ją upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz, położna.