Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

Urząd Gminy w Stryszowie
34-146 Stryszów, Stryszów 149
telefon: +48 33 8797412, +48 33 8797744 fax:
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity — Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity — Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.).
Wymagane wnioski
 1. Kliknij w link Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 2. Kliknij Załatw sprawę.
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 5. Zaadresuj wniosek do starostwa powiatowego albo urzędu miasta, na terenie którego jest nieruchomość.
 6. Wypełnij wniosek.
 7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 8. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 9. Czekaj na informację od urzędu, ile masz zapłacić.
 10. Zapłać za wypis i wyrys. Szczegóły znajdziesz w sekcji.
 11. Odbierz gotowe dokumenty. 
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Stryszów
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 2. Więcej informacji
Opłaty
 • 140 zł – za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu,
 • 150 zł – za wydruki wypisu i wyrysu.

Ceny dotyczą jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Na przykład, jeśli w skład twojej nieruchomości wchodzi kilka działek położonych w jednym obrębie ewidencyjnym – zapłacisz 140 albo 150 zł za całość.

Możesz zapłacić:

 • przelewem na konto, które poda ci urząd,
 • w kasie urzędu.
Termin załatwienia sprawy

Urząd poinformuje cię, ile czasu potrzebuje na przygotowanie dokumentów. Masz 3 możliwości odbioru gotowego dokumentu (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

 • w starostwie albo urzędzie,
 • pocztą,
 • e-mailem.
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Kto może uzyskać

 • właściciel,
 • osoba, która ma prawo dysponować nieruchomością,
 • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu.