Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Urząd Gminy w Stryszowie
34-146 Stryszów, Stryszów 149
telefon: +48 33 8797412, +48 33 8797744 fax:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684)

Wymagane wnioski
  1. Kliknij link Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
  3. Wybierz obywatelstwo.
  4. Zaadresuj wniosek – wybierz urząd gminy, w której mieszkasz lub przebywasz na stałe.
  5. Podaj dane dokumentu tożsamości (nazwę i numer) – dołącz skan lub zdjęcie tego dokumentu.
  6. Do wniosku możesz dodać załącznik, który potwierdza miejsce twojego stałego zamieszkania. Ułatwi to urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku. Takim dokumentem jest na przykład: umowa najmu mieszkania; oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkasz; rachunek za prąd, na którym są twoje dane; umowa o pracę; karta mieszkańca. Sprawdź, jakiego dokumentu może wymagać urząd, do którego składasz wniosek. Pod tym linkiem znajdziesz informacje z wybranych urzędów. Możesz także skontaktować z urzędem i zapytać, jaki dokument dołączyć do wniosku.
  7. Podaj swój adres stałego miejsca zamieszkania/przebywania i zaznacz oświadczenie, że mieszkasz pod podanym adresem.
  8. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
  9. Czekaj na odpowiedź z urzędu. Samo wysłanie wniosku nie oznacza wpisania do rejestru wyborców.

Urzędnik może skontaktować się z tobą pocztą tradycyjną, e-mailem, telefonicznie lub przez skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę – jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Stryszów
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
Opłaty

Usługa jest bezpłatna.

Termin załatwienia sprawy

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urzędnik podejmie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Otrzymasz ją pocztą tradycyjną lub na skrzynkę ePUAP. Jeżeli w ciągu 5 dni nie otrzymasz korespondencji, skontaktuj się z urzędem. Bez tej decyzji lub gdy decyzja będzie odmowna, nie znajdziesz się w rejestrze wyborców. Oznacza to, że nie zagłosujesz w gminie, do której wysyłasz wniosek.

Tryb odwoławczy

Urzędnik może odmówić wpisania cię do rejestru wyborców – jeśli uzna, że nie mieszkasz tam, gdzie deklarujesz. Dostaniesz wtedy pisemną odmowę. W takiej sytuacji możesz złożyć skargę. Napisz ją samodzielnie, zaadresuj do sądu rejonowego i złóż u wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Masz na to 3 dni od otrzymania odmowy. Urząd jak najszybciej przekaże twoją skargę do sądu, który ma 3 dni na wydanie postanowienia. Nie możesz odwołać się od postanowienia sądu.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Do rejestru wyborców wpisany zostajesz na stałe. Jeśli chcesz zmienić miejsce głosowania tylko na najbliższe wybory – złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Uwaga! Wysłanie wniosku nie oznacza automatycznego wpisania do rejestru wyborców. Wniosek trafi do urzędnika, który go rozpatrzy. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Urzędnik ma obowiązek zweryfikować, czy mieszkasz tam gdzie deklarujesz.