Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych

 

Dane wniosku
Stryszów, dnia
Dane wnisokującego
Imię
Nazwisko
Pesel
Nip
Dane adresowe
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Dane do wniosku
Zwracam się z uprzejmą prośbą o umorzenie zaległości podatkowych w podatku (rodzaj podatku)
Kwota podatku
Uzasadnienie