Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z rejestru mieszkańców

Dane wniosku
Stryszów, dnia
Dane wnisokującego
Imię
Nazwisko
Dane adresowe
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Dane do zaświadczenia
Proszę o wydanie zaświadczenia stwierdzającego moje zameldowanie celem przedłożenia w
celem przedłożenia w
przy staraniu się o