Najczęściej zadawane pytania

 


Na czym polega rejestracja uproszczona?


System Konsultacje społeczne umożliwia wszystkim niezalogowanym osobom przeglądanie przebiegu aktualnych konsultacji oraz wyników konsultacji archiwalnych. Osoba zainteresowana udziałem w konsultacjach musi się zarejestrować, a następnie zalogować, żeby móc oddać swój głos. Ten typ rejestracji wykorzystywany jest do tymczasowego zalogowania się do systemu, na potrzeby jednokrotnego udziału w konsultacjach, bez konieczności podawania danych osobowych oraz bez zapamiętywania przez system danych takiej osoby. Osoba zarejestrowana w systemie tymczasowo, może brać udział tylko w konsultacjach otwartych.


Na czym polega rejestracja konta (konto z pełna identyfikacją)?


System Konsultacje społeczne udostępnia wszystkim niezalogowanym osobom przeglądanie przebiegu aktualnych konsultacji oraz wyników konsultacji archiwalnych. Osoba zainteresowana udziałem w konsultacjach musi się zarejestrować/zalogować, żeby móc oddać swój głos. Rejestracja pełna polega na wypełnieniu specjalnego formularza rejestracyjnego, w którym należy podać swoje dane, które w późniejszym etapie będą weryfikowane przez administratora systemu Konsultacje społeczne. Raz zarejestrowana osoba, będzie mogła logować się dowolną ilość razy wykorzystując swój adres email oraz zdefiniowane w trakcie rejestracji hasło. Rejestracja pełna konta daje możliwość udziału w konsultacjach otwartych oraz zamkniętych.


Co to jest konsultacja otwarta?


Konsultacja otwarta to taka, w której mogą brać udział wszyscy zalogowani uczestnicy, niezależnie od typu zarejestrowanego konta.


Co to jest konsultacja zamknięta?


Konsultacja zamknięta to taka, która dostępna jest tylko dla zalogowanych uczestników, którzy posiadają konto z pełną identyfikacją i zostali autoryzowani przez administratora systemu.
Zarejestrowałem(-am) się w systemie, korzystając z rejestracji konta jako mieszkaniec. W systemie jest konsultacja zamknięta dla mieszkańcóJ. Jak uruchamiam konsultację, to mogę obserwować jej przebieg, ale nie mam prawa udziału w niej. Dlaczego?
Możliwe są dwa powody:

Uczestnik nie zalogował się do systemu.

Pracownik urzędu nie autoryzował jeszcze konta nowo zarejestrowanego uczestnika. Po zarejestrowaniu w systemie konta z pełną identyfikacją oraz jego autoryzacji, na podany w trakcie rejestracji adres email, przyjdzie potwierdzenie autoryzacji uczestnika. Dopiero po autoryzacji możliwe będzie uczestnictwo w konsultacjach skierowanych do np. mieszkańców.


Dlaczego w niektórych konsultacjach zamkniętych mogę brać udział, a w innych nie?


Konsultacje zamknięte mogą być kierowane do określonych grup osób. Zakres takichkonsultacji może opierać się o kilka kryteriów. Między innymi funkcja społeczna (np. mieszkaniec, nauczyciel, radny, itp.), czy adres zamieszkania (gmina, miejscowość, itp.). Jeżeli zamknięta konsultacja społeczna skierowana jest np. do nauczycieli, to osoba, która zarejestruje się w systemie jako mieszkaniec, nie będzie mieć możliwości wzięcia udziału w takiej konsultacji.


WWypełniłem(-am) ankietę. Po pewnym czasie zmieniłem(-am) zdanie. Po zalogowaniu do systemu nie mogłem(-am) uruchomić ankiety raz jeszcze. Czy mogę poprawić swoje odpowiedzi?


Nie, nie ma takiej możliwości. Udział w ankiecie możliwy jest tylko jeden raz i nie ma możliwości zamiany odpowiedzi.


Jeszcze wczoraj na stronie Konsultacje społeczne, w ramach jednej z konsultacji, dostępna była ankieta. Dzisiaj jej już nie ma. Zgodnie z opisem wybranej konsultacji, powinna ona być dostępna jeszcze przez kilka kolejnych dni. Dlaczego ankieta jest niedostępna? Czy mogę jeszcze wziąć w niej udział?


Każda konsultacja społeczna ma swój harmonogram i składać się może z wielu elementów (tzw. punktów harmonogramu: ankiet i forów dyskusyjnych). Harmonogram ten określa również, kiedy dany jego punkt jest dostępny. Z opisanego przypadku wynika, że ankieta była jednym z elementów harmonogramu konsultacji, który właśnie się zakończył. Nie ma już możliwości wzięcia udziału w takiej ankiecie.


Jestem czynnym uczestnikiem konsultacji społecznych. Brałem(-am) udział w wielu dyskusjach na forach dyskusyjnych. Dlaczego na niektórych forach mogę wypowiadać się tylko raz, a na innych wiele razy? Od czego to zależy?


Administrator konsultacji, tworząc ją w systemie, ma możliwość określania wielu jej parametrów. Jednym z nich jest możliwość ograniczania wypowiedzi na forum tylko do jednego razu.

Do góry